Werkgroepen


De Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Heilig Vormsel

Elk jaar wordt een project gestart voor kinderen en jongeren ter voorbereiding op de Eerste H. Communie en het sacrament van het H. Vormsel. Dit gebeurt in regioverband, de zes geloofsgemeenschappen tezamen. De ouders van de kinderen en de jongeren wordt daarbij om hulp gevraagd. Pastoor Marcelo Sal√£o Rocha is het aanspreekpunt voor de H. Communie en het Vormselproject en de organisatie daaromheen.

Voor de Eerste H. Communie komen de kinderen in aanmerking rond de leeftijd van acht jaar (groep vier van de basisschool) en voor het H. Vormsel de jongeren rond de leeftijd van twaalf jaar (groep acht van de basisschool). De voorbereidingen worden uiteindelijk bekroond met een Eucharistieviering waarin de kinderen de Eerste H. Communie ontvangen van de pastoor en een Eucharistieviering waarin de jongeren het sacrament van het H. Vormsel ontvangen van de Deken.