Parochiebestuur

Op 1 januari 2014 zijn wij gefuseerd tot één parochie met:
– H.H. Nicolaas en Catharina te Purmerend
– Joannes de Doper te Westbeemster
– St. Franciscus van Assisië te Oosthuizen
– De Goede Herder te Landsmeer
– St. Bonifatius te De Rijp

De naam van de nieuwe parochie is: R.K. Parochie Maria, Moeder van God, statutair gevestigd te De Rijp. Het postadres is Rechtestraat 164a, 1483BH De Rijp.

Zie ook de website van de parochie: www.parochie-maria-moeder-van-god.nl

Er is een nieuw parochiebestuur gevormd met vertegenwoordigers van de zes geloofsgemeenschappen:

 • Pastoor Marcelo Salão Rocha | voorzitter
 • Mechteld Swart-Nota – Purmerend | vicevoorzitter
 • Anja Vendel-van der Hulst – Schermerhorn | secretaris
 • Hans Karels – Purmerend | penningmeester
 • Nico de Wit – Oosthuizen | bestuurslid
 • Theo Conijn – Westbeemster | bestuurslid
 • Marja van Dam – De Rijp | bestuurslid
 • Louis Weel | priester
 • Mariusz Momot | priester
 • Jack Noë | diaken
 • Marcel Kaaijk | diaken

In iedere geloofsgemeenschap hebben de voormalige bestuursleden aangegeven hun werkzaamheden voort te willen zetten ter ondersteuning van het parochiebestuur en van de eigen kerkgemeenschap. Zij vormen het parochieteam.

Het parochieteam van Onze Lieve Vrouw Geboorte

Het parochieteam zorgt er voor dat alles binnen de eigen geloofsgemeenschap op materieel gebied goed draait in samenwerking met het parochiebestuur. Dat betekent op de eerste plaats de zorg en onderhoud van de kerk en de ruimtes t.w. het kantoor, de twee zaaltjes, toiletgroep, sacristie, de ruimte voor drukwerk etc. en de kelder onder de sacristie. Ook maakt het parochieteam het mogelijk dat er de nodige pastorale activiteiten kunnen worden ontplooid. Het is verantwoordelijk voor de inkomsten van de parochie uit collecten en de kerkbalans, die elk jaar wordt georganiseerd.

Dit zijn de leden van ons parochieteam:

 • Ad de Vries | 072 502 2046
 • Christiaan Poel
 • Aad Stam sr. | 072 502 0637
 • Anja Vendel – van der Hulst | 072 502 2524