Oecumene

De samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland (P.K.N.) heeft in de Schermer hoge prioriteit. Als parochie nemen wij daar dan ook volop deel aan.


Raad van Kerken Schermer e.o.

Namens de P.K.N. en de Katholieke parochies in de Schermer organiseert deze Raad allerlei oecumenische activiteiten. Op de eerste plaats zijn daar de oecumenische vieringen die zo’n vier á vijf keer per jaar plaatsvinden in een van de kerken in de Schermer.

Vervolgens een aantal oecumenische bijeenkomsten waarin een actueel onderwerp onder de loep wordt genomen, meestal onder leiding van een deskundige. Ook organiseert zij twee keer per jaar een zogenaamde Taizéviering in de O.L.Vrouw Geboortekerk van Schermerhorn.

Eenmaal per jaar wordt er in Schermerhorn een groots thematisch volksfeest gehouden onder de naam ‘FLOOR’. Dat is meestal het tweede weekend van september. Ook daar verzorgt de Raad van Kerken op zondag een zogenaamde ‘Floorviering’ rond dat actuele thema op zondag en als het even kan buiten op het Hornplein voor de kerk.


Leden van de Raad van Kerken Schermer e.o.

  • ds. Alice Schumacher-Nap                      
  • Pastor Marcelo Salão Rocha
  • Ruth Smeding                  
  • Loes Fritzsche         
  • Wim Schuijlenburg, penningmeester
  • Leny Bol-Ruigrok
  • Richard  van den Berg
  • Egbert Warringa
  • Margot de Vries-Mercuur

Secretariaat:
Mevr. L. Fritsche