Koren


Gemengd Koor

Het Gemengd Koor o.l.v. Marcel Berkhout ondersteunt de liturgievieringen. Hun repertoire is zeer gevarieerd met voorkeur voor de nederlandse liturgische gezangen, meerstemmig gezongen.

Dirigent/organist:
Dhr. Marcel Berkhout | 072 502 2075
 
Secretariaat:
Mevr. Ans Schuit-van der Heijden | 072 502 1436


Kinderkoor

Een aantal momenten in het jaar wordt aangegrepen om in het bijzonder aandacht te geven aan de kinderen. Om maar wat voorbeelden te noemen: Kerstmis, Palmzondag, Eerste Heilige Communie, Het Heilig Vormsel en Vredeszondag etc.  

We doen dan een beroep op een aantal kinderen van de basisschool in Schermerhorn om een koortje te vormen.