OLVG Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Geboorte

            Schermerhorn

Hornplein 1

1636XE Schermerhorn

072 - 5022588

Oecumene
Parochieteam en Parochiebestuur
Koren
Werkgroepen
Openingstijden
Parochieblad 't tussendoortje
Geschiedenis

Webdesign

GreenMillpc

 

 

Sacramenten
Links & Foto's

Home

Sacramenten

Koren

Werkgroepen

Links & Foto’s

Oecumene

Parochieteam en Parochiebestuur

Openingstijden

Parochieblad

‘t Tussendoortje

Geschiedenis

Hulp aan anderen

Dienen

Contact:

Info@OLVGSchermerhorn.nl

072-5022588

Parochiebestuur

 

Op 1 januari 2014 zijn wij gefuseerd tot één parochie met:

 H.H. Nicolaas en Catharina te Purmerend

 Joannes de Doper te Westbeemster

 St. Franciscus van Assisië te Oosthuizen

 De Goede Herder te Landsmeer

 St. Bonifatius te De Rijp

 

De naam van de nieuwe parochie is: R.K. Parochie Maria, Moeder van God, statutair gevestigd te De Rijp. Het postadres is Rechtestraat 164a, 1483BH  De Rijp.                                                                                                  

Zie ook de website van de parochie: www.parochie-maria-moeder-van-god.nl

 

 

Er is een nieuw parochiebestuur gevormd met vertegenwoordigers van de zes geloofsgemeenschappen.

Pastoor Marcelo Salão Rocha - voorzitter
Mechteld Swart-Nota - Purmerend - vicevoorzitter
Anja Vendel-van der Hulst - Schermerhorn - secretaris
Hans Karels - Purmerend - penningmeester
Nico de Wit - Oosthuizen - bestuurslid
Theo Conijn - Westbeemster - bestuurslid
Marja van Dam - De Rijp - bestuurslid

Louis Weel - priester

Mariusz Momot - priester
Jack Noë - diaken
Marcel Kaaijk - diaken

In iedere geloofsgemeenschap hebben de voormalige bestuursleden aangegeven hun werkzaamheden voort te willen zetten ter ondersteuning van het parochiebestuur en van de eigen kerkgemeenschap. Zij vormen het parochieteam.

Het parochieteam van Onze Lieve Vrouw Geboorte

 

Het parochieteam zorgt er voor dat alles binnen de eigen geloofsgemeenschap op materieel gebied goed draait in samenwerking met het parochiebestuur. Dat betekent op de eerste plaats de zorg en onderhoud van de kerk en de ruimtes t.w. het kantoor, de twee zaaltjes, toiletgroep, sacristie, de ruimte voor drukwerk etc. en de kelder onder de sacristie.

Ook maakt het parochieteam het mogelijk dat er de nodige pastorale activiteiten kunnen worden ontplooid. Het is verantwoordelijk voor de inkomsten van de parochie uit collecten en de kerkbalans, die elk jaar wordt georganiseerd.

 

Dit zijn de leden van ons parochieteam:

 

Ad de Vries                                 tel: 072-5022046

Christiaan Poel

Aad Stam sr.                               tel: 072-5020637

Anja Vendel-van der Hulst,         tel: 072-5022524