OLVG Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Geboorte

            Schermerhorn

Hornplein 1

1636XE Schermerhorn

072 - 5022588

Oecumene
Parochieteam en Parochiebestuur
Koren
Werkgroepen
Openingstijden
Parochieblad 't tussendoortje
Geschiedenis

Webdesign

GreenMillpc

 

 

Sacramenten
Links & Foto's

Home

Sacramenten

Koren

Werkgroepen

Links & Foto’s

Oecumene

Parochieteam en Parochiebestuur

Openingstijden

Parochieblad

‘t Tussendoortje

Geschiedenis

Hulp aan anderen

Dienen

Contact:

Info@OLVGSchermerhorn.nl

072-5022588

 

Openingstijden van de kerk

 

Buiten de zondagvieringen is de kerk ook elke

woensdagmorgen vanaf 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur open.

 

De eerst aanspreekbare pastor van de parochie is daar dan ook aanwezig.

U bent van harte welkom voor een gesprek, maar ook gewoon om elkaar te ontmoeten en samen koffie of thee te drinken.

Dit laatste gebeurt ook op zaterdagmorgen van 10.15 uur tot 12.00 uur!

 

Tevens kunt u overdag altijd terecht in onze Maria-kapel om een kaarsje aan te steken.

Vieringen

 

De vieringen in het weekend zijn altijd op zondag om 10.00 uur.

Een aantal zondagen in het jaar is er géén viering in de kerk omdat er dan één gezamenlijke regioviering is in een van de regiokerken of één oecumenische viering in een van de kerken van de Schermer.

Het blijft dus raadzaam het rooster van vieringen te blijven raadplegen in parochieblad ‘t TUSSENDOORTJE, dat u altijd kunt vinden op de middelste pagina’s van het parochieblad.

 

Het rooster van de vieringen binnen onze parochie vindt u op de binnenpagina’s van het parochieblad

’t Tussendoortje.

We streven er naar om minstens eenmaal per maand een Woord- en Communieviering te hebben onder leiding van een parochiaan.

De Eucharistievieringen worden verzorgd door de eerstaansprekende priester-pastor van de regio, Marcelo Salão Rocha, of anders door een van de gepensioneerde priesters uit de regio.