OLVG Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Geboorte

            Schermerhorn

Hornplein 1

1636XE Schermerhorn

072 - 5022588

Oecumene
Parochieteam en Parochiebestuur
Koren
Werkgroepen
Openingstijden
Parochieblad 't tussendoortje
Geschiedenis

Webdesign

GreenMillpc

 

 

Sacramenten
Links & Foto's

Home

Sacramenten

Koren

Werkgroepen

Links & Foto’s

Oecumene

Parochieteam en Parochiebestuur

Openingstijden

Parochieblad

‘t Tussendoortje

Geschiedenis

Hulp aan anderen

Dienen

Contact:

Info@OLVGSchermerhorn.nl

072-5022588

Oecumene

 

 

De samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland (P.K.N.) heeft in de Schermer hoge prioriteit.

Als parochie nemen wij daar dan ook volop deel aan.

 

Raad van Kerken Schermer e.o.

Namens de P.K.N. en de Katholieke parochies in de Schermer organiseert deze Raad allerlei oecumenische activiteiten. Op de eerste plaats zijn daar de oecumenische vieringen die zo’n vier á vijf keer per jaar plaatsvinden in een van de kerken in de Schermer.

Vervolgens een aantal oecumenische bijeenkomsten waarin een actueel onderwerp onder de loep wordt genomen, meestal onder leiding van een deskundige. Ook organiseert zij twee keer per jaar een zogenaamde Taizéviering in de O.L.Vrouw Geboortekerk van Schermerhorn.

Eenmaal per jaar wordt er in Schermerhorn een groots thematisch volksfeest gehouden onder de naam ‘FLOOR’. Dat is meestal het tweede weekend van september. Ook daar verzorgt de Raad van Kerken op zondag een zogenaamde ‘Floorviering’ rond dat actuele thema op zondag en als het even kan buiten op het Hornplein voor de kerk.

 

Leden van de Raad van Kerken Schermer e.o.

 

ds. Alice Schumacher-Nap                      

Pastor Marcelo Salão Rocha

Ruth Smeding                  

Loes Fritzsche          

Wim Schuijlenburg, penningmeester

Leny Bol-Ruigrok

Richard  van den Berg

Egbert Warringa

Margot de Vries-Mercuur

 

Secretariaat:

Mevr. L. Fritsche