OLVG Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Geboorte

            Schermerhorn

Hornplein 1

1636XE Schermerhorn

072 - 5022588

Oecumene
Parochieteam en Parochiebestuur
Koren
Werkgroepen
Openingstijden
Parochieblad 't tussendoortje
Geschiedenis

Webdesign

GreenMillpc

 

 

Sacramenten
Links & Foto's

Home

Sacramenten

Koren

Werkgroepen

Links & Foto’s

Oecumene

Parochieteam en Parochiebestuur

Openingstijden

Parochieblad

‘t Tussendoortje

Geschiedenis

Hulp aan anderen

Dienen

Contact:

Info@OLVGSchermerhorn.nl

072-5022588

Hulp aan anderen

 

Zieken- en ouderenzorg

Vanuit de parochie wordt aandacht besteed aan de zieken en ouderen. Er worden bezoeken bij hen afgelegd, die meestal vergezeld gaan van een kleine attentie. Zij horen graag als mensen prijs stellen op zo’n bezoekje.

Ook begeleiden zij de maandelijkse doordeweekse viering op de tweede dinsdag-morgen van de maand (behalve in de maanden juli en augustus).

Uiteraard zijn de senioren daarbij van harte uitgenodigd, maar is iedereen welkom!

Na de viering is er altijd volop gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie of thee en met de feestdagen ziet het er altijd wat extra feestelijk uit.

 

Tineke Bakker - Tromp     Pinksterblomstraat 34 1636XN Schermerhorn  tel.: 072-5023720

Ria Bakker - de Git            Zwetstraat 13 1636XJ Schermerhorn  tel.: 072-5021609

 

 

M.O.V.-groep  (Missie Ontwikkelingshulp Vrede)

Natuurlijk heeft de parochie ook een diaconale taak. De werkgroep M.O.V. vraagt aan aantal malen per jaar aandacht voor Missie Ontwikkelingshulp en Vrede. Belangrijke acties zijn de Advents- en Vastenaktie, Wereldmissiedag, Pinkster-aktie voor onze Nederlandse Missionarissen en uiteraard de Vredesweek.

Gedurende de vastentijd wordt er ook altijd samen met de protestantse kerken een sobere maaltijd gehouden.

Wat we uiteraard uitsparen door samen te eten komt dan weer ten goede aan de projecten in de ontwikkelingslanden waar de kerken in de Schermer op dat moment mee bezig zijn.

Regelmatig wordt ook de Wereldwinkelkraam in de kerk opgesteld om ‘eerlijke producten’ uit ontwikkelingslanden tegen een ‘eerlijke’ prijs aan te bieden.

Informatie:                   

Joke Krul,               jo.krul@ziggo.nl

 

 

P.C.I.  (Parochiële  Caritas Instelling)

Natuurlijk blijft de diaconale taak van de parochie niet beperkt tot hulp ver weg, maar ook dichtbij.

Noodsituaties in de parochie worden uiteraard bij melding ook voor zover mogelijk ter hand genomen met eventueel goed advies of in sommige gevallen wat financiële ondersteuning. Ook vanuit het Bisdom of Dekenaat worden soms projecten aangedragen, waar de hulp van de P.C.I.’s uit de paro-chies voor worden gevraagd.

De laatste paar jaar heeft de parochie ook de voedselbank in Purmerend haar steun toegezegd en staan er altijd manden in de kerk waar houdbaar voedsel in gedeponeerd kan worden.

Het is ook mogelijk voedsel voor de voedselbank achter te laten in de dagkapel of de hal van de kerk, die altijd overdag open is. Regelmatig worden de manden geleegd!

Informatie:

Ad de Vries,              Oosteinde 7, 1636XT Schermerhorn  tel.: 072-5022046     adenmargot@quicknet.nl